ភាសាខ្មែរ

ភាសាខ្មែរ: សម្រាប់ជុំនេះជាភាសាខ្មែរយើងកំពុងផ្តោតលើការអានឥឡូវនេះ។ ដូច្នេះយើងតែងតែអាននៅពេលយើងចូលក្នុងថ្នាក់នេះ។ ឥឡូវនេះយើងកំពុងស្រាវជ្រាវអំពីពិធីបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរមួយដែលហៅថាពិធីបុណ្យអុំទូក។

Khmer

Khmer

At Liger Leadership Academy, we also learn about the Khmer language which is our culture language. Liger doesn’t want us to forget Khmer traditional even though we learn more of English.

In Khmer class, we did many things basically on Poem and we have the plan to create Khmer poem book of Junior. Also, we did more thing like creating a story, knowing of our culture or history and more.

I really excited to learn Khmer because it helps us a lot when we find the job and there are many things to know about Khmer if we are Cambodian.

Here is my Khmer Poem:

មហាប្លាស្ទិកលើលោកអើយ  ដោយដេវីត

 

ចេញមកដំបូងគ្មានអ្វីត្រូវថាឡើយ គិតទៅហើយដល់មកវិញទើបគិតឃើញ

ទើបមើលជុំវិញជាពិសេសភ្នំពេញ គិតឡើងចេញពីព្រោះប្លាស្ទិកច្រើនពេក។

 

ជារៀងរាល់ថ្ងៃមើលទៅតែលើមេឃ              ដល់ពេលដេកក៏គិតព្រោះចង់បំបាត់

បើបំបាត់ក៏យា៉ប់មានតែទប់ស្កាត់ ហើយកម្ចាត់ក៏មិន​កើតព្រោះច្រើនពេក។

 

ចង់ទប់ស្កាត់យើងមានតែប្រើវិធី             ពាក្យមួយពីខ្ញុំមានតែជួយទើបកើត

រួបរួមគ្នាឡើងអោយបានមនុស្សច្រើន           ឈប់អោយកើនព្រោះវាគ្មានអ្វីល្អឡើយ។

 

អីឡូវប្លាស្ទិកបានឡើងមកកម្ទេច       ផែនដីខ្ទេចដូចជាម្រិចគិចមិនផុត

ធ្វើអោយមនុស្សលើផែនដីជូចត់              ហើយនឹងខ្សត់អាចផុតពូជសត្វលើលោក។

 

សត្វជិតផុតពូជដែលបានអភិរក្ស            អាចនឹងធ្លាក់អាចនឹងខ្សត់មកផុតពូជ

ឯសត្វខ្លះអាចនឹងប្រែរាងកាយតូច ហើយខ្លះខូចព្រោះច្រឡំសុីប្លាស្ទិក។

 

ឳប្រជាជនខ្មែរគួរតែក្រោកឡើង               កំទេចផើងចំកួតដែលបានផុសឡើង

យើងគួរតែប្រមូលផ្តុំគ្នាអោយច្រើន               ព្រោះរីកចម្រើនដល់ប្រទេសជាតិយើង។

 

បើប្រជាជន​យើងកម្ចាត់វាបាន               ពិតក្សយ័ប្រាណប្លាស្ទិកពោរពេញផែនដី

បើកម្ចាត់បានមែនខ្មែរនឹងជោកជ័យ               ឳ្យវាភ័យហើយក្ស័យបាត់ពីលោកកា។

 

អូរអាប្លាស្ទិកចង្រៃយកវាអើយ                  ចូលមកហើយក៏ជិតទៅវិញដែរហើយ

មុននឹងទៅវិញសូមវាចារឬឆ្លើយ                 កុំកន្តើយឆ្លើយហេតុអ្វីមកបំផ្លាញ។

 

សូមអោយរាងកាយប្លាស្ទិកដែលកម្ចេច                   ខ្ញុំមិនភ្លេចរូបរាងរបស់អ្នកឡើយ

អោយវិញ្ញាខណ្ឌរបស់អ្នកទៅហើយ                   ឡើងលើវើយហើយឈប់មកបំផ្លាញទៀត៕